JST Revision - Aktie, Aarsrapporter, Skattemaeligtssig assistence, Raadgivning - Oerestad, Koebenhavn
Edvard Thomsens Vej 63 3 1
2300 KÝbenhavn S
mobil: +45 4063 5353
e-mail: jan@jstrevision.dk
JST forside Hvad tilbyder JST Revision? Hvem er JST Revision? Links Kontakt JST Revision

Hvad tilbyder JST Revision?

Ydelser
JST Revision tilbyder rådgivning og assistance indenfor alle traditionelle kerneområder.

Revision
Som registrerede revisorer er JST Revision offentligt godkendt i Danmark og EU til at yde lovpligtig revision af blandt andet:

 • Aktie- og anpartsselskaber
 • Fonde og foreninger

Revisionen tilrettelægges og udføres således, at der kan afgives en troværdig og informativ revisionspåtegning/erklæring på årsrapporten.

Den omfattende viden der opnås om virksomheden under revisionen, opsamles og bearbejdes til målrettet værdiskabende rådgivning for kunden. På den måde bliver revisor ikke blot en udgift, men et aktiv for virksomheden.

JST Revision benytter et af markedets mest avancerede IT-baserede revisionsværktøjer, hvilket er din sikkerhed for, at der nås hele vejen rundt og arbejdet udføres efter alle forskrifter og god revisorskik.

Årsrapporter
Årsrapporter (regnskaber) udarbejdes efter lovgivningens krav og god regnskabsskik. Alle årsrapporter bliver kontrolleret op mod en række checklister, så det sikres, at alle lovpligtige informationer er medtaget, og at regnskabet giver et retvisende billede.

Som supplement til det eksterne årsregnskab udarbejdes også altid de fornødne interne specifikationer.

Der kan også tilbydes udarbejdelse af perioderegnskaber til banken og særlige regnskabsopstillinger, alt efter behov og ønsker.


Skattemæssig assistance
JST Revision tilbyder blandt andet assistance med:

 • Opgørelse af skattepligtig indkomst for aktie- og anpartsselskaber, fonde og foreninger
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst for personlige virksomheder
 • Optimering af skatten ved brug af virksomhedsskatteordningen / kapitalafkastordningen
 • Udarbejdelse af selvangivelser og indberetninger
 • Beregning af skat

På rådgivningsområdet er de primære ydelser:

 • Assistance med skattesager
 • Rådgivning om moms og afgifter
 • Rådgivning og konsekvensberegning ved planlagte dispositioner
 • Ansøgning om bindende svar
 • Besvarelse af henvendelser fra offentlige myndigheder

Der er indgået et formaliseret samarbejde med en af landets mest fremtrædende skatterådgivere. På den måde kan der altid tilbydes den optimale rådgivning med garanti for kvalitet, uanset hvilket spørgsmål der måtte blive stillet.


Rådgivning
JST Revision rådgiver blandt andet om:

 • Generationsskifte
 • Køb og salg af virksomhed
 • Opstart af virksomhed (iværksættere)
 • Budgettering
 • Valg af virksomhedsform
 • Omstrukturering
 • Selskabsstiftelse

Generelt ydes rådgivning skriftligt, således at forudsætninger, alternative muligheder, konsekvenser og konklusion klart dokumenteres.Hvem er JST Revision?
Links
Kontakt os

Ydelser
Aktuelle satser
Kvalitet


Medlem af Dansk Revisorforening