JST Revision - Aktie, Aarsrapporter, Skattemaeligtssig assistence, Raadgivning - Oerestad, Koebenhavn
Edvard Thomsens Vej 63 3 1
2300 København S
mobil: +45 4063 5353
e-mail: jan@jstrevision.dk
JST forside Hvad tilbyder JST Revision? Hvem er JST Revision? Links Kontakt JST Revision

Hvad tilbyder JST Revision?

Kvalitet

Kvalitet er et nøgleord i det daglige arbejde.

Kvalitet er ikke noget man bare har, det er noget der skal opbygges og vedligeholdes.

Målet er altid at løse opgaverne effektivt og fleksibelt, så aftaler og tidsfrister bliver overholdt.

Som alle andre offentligt godkendte revisorer, er JST Revision underlagt en række specifikke regler om udformning og brug af kvalitetsstyring.

JST Revision har implementeret et internt kvalitetsstyringssystem, som dækker alle ydelser. Systemet bliver ajourført i forhold til de stadig stigende krav til dokumentationen af arbejdet, og det bliver løbende vurderet af en uvildig kontrollant.

Ved kontrol i november 2015 har kontrollanten afgivet erklæring om kvalitetskontrollen uden anmærkninger. I konklusionen er anført:

”Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem.

Ved den udførte gennemgang er vi desuden ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav.”

FSR - danske revisorer's hjemmeside, kan du læse mere om, hvilke offentlige kvalitetskrav, der stilles til godkendte revisorer.


Hvem er JST Revision?
Links
Kontakt os

Ydelser
Aktuelle satser
Kvalitet


Medlem af Dansk Revisorforening