JST Revision - Aktie, Aarsrapporter, Skattemaeligtssig assistence, Raadgivning - Oerestad, Koebenhavn
Edvard Thomsens Vej 63 3 1
2300 KÝbenhavn S
mobil: +45 4063 5353
e-mail: jan@jstrevision.dk
JST forside Hvad tilbyder JST Revision? Hvem er JST Revision? Links Kontakt JST Revision

JST Revision er et dynamisk revisionsfirma beliggende i Ørestad, København S

Gør det lettere at drive din virksomhed.
JST Revision fokuserer bla. på:

  • Opstart af virksomhed / iværksættere 
    Etablering af virksomhed, valg af virksomhedsform, registrering hos myndighederne, ændring af forskudsregistrering, budgetudarbejdelse o.l. 

  • Personlige virksomheder / selvangivelser 
    Udarbejdelse af momsregnskab, udarbejdelse af årsregnskab, skattemæssig opgørelse og optimering med virksomhedsordning, gennemgang eller udarbejdelse af selvangivelse, overvejelse omkring omstrukturering f.eks. virksomhedsomdannelse til selskab o.l. 

  • Anparts-/aktieselskaber 
    Revision og udarbejdelse af årsregnskab, opgørelse af  skattepligtige indkomst, etablering af holding konstruktion eller øvrige omstruktureringer f.eks. aktieombytning, spaltning, fusion, tilførsel af aktiver o.l.


Revision i et sprog kunderne forstår

JST Revision lægger stor vægt på at være en synlig og aktiv sparringspartner for kunder, og værdigrundlaget bygger på gensidig respekt, faglig kompetence og etisk adfærd.

Det er afgørende for JST Revision, at der tales et sprog, som vores kunder forstår og kan forholde sig til. Derfor sættes der også en ære i at gøre det komplicerede enkelt og det enkle interessant - hver gang.

JST Revision betjener kunder af forskellige størrelser, der spænder lige fra mindre enkeltmandsvirksomheder til aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber og holding­selskaber.

Med fokus på seriøs rådgivning, kvalitet og troværdighed bestræbes der på, at ydelsen skal være værdiskabende for kunden. Der er således konstant fokus på efteruddannelse samt kvalitetssikring.

JST Revision ønsker at være virksomhedernes nære rådgiver, og råder over et betydeligt antal samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at løse de opgaver, der måtte falde uden for egne kompetencer.


Hvad tilbyder JST Revision?
Hvem er JST Revision?
Kontakt os
   
 

Gratis indledende møde
Kontakt mig gerne for et uforpligtende møde til gennemgang af din / din virksomheds situation.

Jan Storgaard
Registreret revisor, cand.merc.aud.
mobil: +45 4063 5353
e-mail: jan@jstrevision.dk

  Medlem af Dansk Revisorforening
 


Bergsala Enigma Danmark A/S har siden etableringen i 2004 haft Jan Storgaard tilknyttet som revisor.

Vi har i perioden oplevet en meget stor vækst med blandt andet etablering af selskaber i Sverige, Norge og Finland.

Jan Storgaards omfattende faglige kompetence og høje serviceniveau har været os til stor gavn i denne proces.
Vi oplever at Jan Storgaard tager alle henvendelser seriøst, og han hurtigt følger op på vores henvendelser.

Jeg kan anbefale Jan Storgaard som revisor. "

- Jesper Danker
COO Bergsala Enigma Group
www.enigmadistribution.com